Biznes

Szkolenie BHP – co ile lat należy je przeprowadzać?

Niezależnie od branży, każde stanowisko jest obarczone ryzykiem wypadku, dlatego po stronie pracodawcy, jest tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy, należy zapewnić wszystkim pracownikom szkolenia BHP.

Szkolenie BHP dla pracowników, co ile powinny się odbywać?

Kursy BHP dotyczą zarówno pracowników, jak i pracodawców, jednak terminy ich przeprowadzania różnią się w zależności od obejmowanego stanowiska. Osoby, które nie posiadają wymaganych kwalifikacji oraz wiedzy z zakresu BHP, nie mogą przystąpić do wykonywania pracy. Na początku, zatrudniony musi odbyć szkolenie wstępne, na które składa się instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. Termin ważności tego kursu to rok od zatrudnienia, wyjątek stanowią kierownicy, którzy do pierwszego szkolenia okresowego, powinni przystąpić po pół roku.

Etatowiec, podczas instruktażu, musi zostać zapoznany z ryzykiem zawodowym oraz o ewentualnych szkodliwych czynnikach środowiska. Zgodnie z zasadą, po upływie określonego czasu, pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania okresowych szkoleń BHP. Ich częstotliwość również uwarunkowana jest od obejmowanej posady. Pracownicy administracyjno-biurowi powtarzają szkolenie co 6 lat. Po 5 latach, praktyka BHP przeprowadzona musi zostać ponownie na pozycjach inżynieryjno-technicznych, kierowniczych, służb BHP oraz osób narażonych na czynniki szkodliwe lub uciążliwe. Większa systematyka, dotyczy stanowisk robotniczych, standardowo są to 3 lata lub rok, jeśli wykonywane prace są szczególnie niebezpieczne.

Bezpieczeństwo i higiena pracy na porządku dziennym

Szkolenia BHP to nie tylko formalny obowiązek, ale przede wszystkim mają zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, dlatego dodatkowo ważnym aspektem podczas szkoleń, jest temat udzielania pierwszej pomocy. Kurs musi przejść każdy, wyjątek stanowi sytuacja, jeśli pracownik posiada aktualne zaświadczenie o odbytym instruktażu w innej firmie, ale na tym samym stanowisku. W wyniku pandemii, szkolenia wstępne można przeprowadzać online.

Szkolenia BHP powinny odbywać się w czasie pracy, a koszt ich realizacji spoczywa na firmie. Szukasz sprawdzonej firmy, która przeprowadzi szkolenie BHP w twoim przedsiębiorstwie? Nie zastanawiaj się długo, tylko postaw na ABUK BHP, w którego ofercie dostępne są m.in. szkolenia BHP czy przeciwpożarowe. Zobacz więcej na: https://abuk-bhp.pl/.

 

Artykuł sponsorowany

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *